gototopgototop

RADIO FOR LIFE

วิทยุเพื่อชีวิต สื่อมวลชนคริสเตียน


อ.สมชาย มีชูฤทธิ์ ที่ปรึกษา/นักจัดรายการ

อ.สมชาย  มีชูฤทธิ์

ที่ปรึกษา/ดีเจ

เพ็ญประภา ตั้งศิริเสถียร

ผู้จัดการ

นาตยา อิ่มพรมานะ

ฝ่ายติดตามผล

วัชชุรัช ชำกรม

เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง

พนิดา บูรณพันธ์

ดีเจ

อ.นิวัตย์ ชำกรม

ดีเจ