gototopgototop

การสัมนาหัวหน้าสถานีวิทยุในเครือมูลนิธิ โซนภาคเหนือ 2017

การสัมนาหัวหน้าสถานีวิทยุในเครือมูลนิธิ
โซนภาคเหนือ วันทึ่22 สิงหาคม 2017
ณ.อาคารสำนักงานคริสตจักรที่1เชียงใหม่