gototopgototop

เกี่ยวกับเรา : มูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิต

 

 

มูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิต ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 เลขทะเบียน ชบ.114 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

  1. ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ให้มีอาชีพที่มั่นคงดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคม
  2. เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่กำพร้า และขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีอนาคตที่ดี
  3. เพื่ออบรมเรื่องดนตรีและกีฬา เป็นการป้องกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
  4. เพื่อสนับสนุนอบรมภาษาอังกฤษ,ภาษาเกาหลีใต้,และภาษาต่างประเทศอื่นๆให้แก่คนไทย
  5. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการ,ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพังไม่สามารถดูแลตัวเอง
  6. เพื่อทำการออกอากาศประกาศเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์และความรู้สู่ ชุมชนต่างๆทางวิทยุกระจายเสียงสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี,กรุงเทพมหา นคร,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอื่นๆ
  7. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสุขอนามัยประชาชนในชนบทที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล
  8. เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
  9. ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง